Students who secured 10/10 in CGPA (2015-2016)

S Saikrishna

S Puja Elangi

Rukkmani M

Rohithkanna D

Rajasree

R Khirupasagar

Nikisha

N Priyadarshini

M Bernice Mercy Sharon

L Samyuktha

K Satvikka Pai

K Hemalakshumi

K Avinash

J Sujith Kumar

G Sanjay Aravindhan

G Nandita

C Srimathi

B Jeevika

B Harini

Akshay Shankar

Abishek S